Download gratis skabelon til kørselsregnskab

I dag er mange virksomheder bygget om omkring det, at medarbejder stiller sin egen bil eller motorcykel til rådighed i forbindelse med erhvervsmæssige arbejdsopgaver. Herunder er samme regler gældende, hvis man benytter sin ægtefælle eller samlevers bil. Når man gør dette, skal man naturligvis modtage kompensation for de kilometer som man kører.

Man kan eksempelvis have en stilling som kørende sælger eller konsulent. Her vil arbejdet bestå I, at køre ud til eksisterende eller potentielle kunder. For at blive kompenseret for sin transport, skal man registrere sine kørte kilometer samt benzinpriser i et kørselsregnskab. Dette skal naturligvis gøres helt korrekt – så der ikke opstår tvivl om noget. Kørselsregnskabet skal man dermed gøre sig umage med, da det sikrer kompensationen til dine kørselsudgifter. Det er arbejdsgiverens ansvar, at udbetale dig dine penge.

I og med, at omhandler kompensation af din erhvervskørsel, kan man nemt komme til at forveksle kørselsfradraget med en godtgørelse, som kan trækkes fra i SKAT. Særligt hvis pendler mange kilometer til og fra arbejde.  Kørselsregnskabet gælder som minimum for en periode på 60 dage.

Herunder kan du downloade vores excelskabeloner til udarbejdelse af kørselsregnskaber.

Skabelonerne lever op til SKATs krav til udarbejdelse af kørselsregnskaber.

For 2022 udregnes satserne fra SKAT således:

3,51 kr. per kilometer (op til 20.000 km årligt)

1,98 kr. per kilometer (over 20.000 kilometer per år)

Kørselsregnskab 2022 - Anbefalet version

Kørselsregnskab 2022 - LIGHT version

OBS: Hvis du vil redigere i arket efter download, så kan du låse det op med koden "Jens".

Hvordan fører man kørselsregnskab?

Tidligere nedskrev man sin kørsel i en såkaldt kørebog eller kørerapport. Med den metode kunne der let opstå beregningsfejl med antallet af timer og kilometer. Særligt i forhold til, hvornår man kører privat og hvornår man har erhvervskørsel. Dette slipper man for i dag, hvor de fleste kørselsrapporter føres automatisk med en smartphone-app. Appen tager højde for ovenstående potentielle problemstillinger.

Hvad indeholder et kørselsregnskab?

For at man kan få dækket sine erhvervsmæssige kørte kilometre i sin private bil, skal man præcis være i stand til at dokumentere sin kørsel. Dette skal udføres helt efter bogen, og dertil har vi udarbejdet nogle skabeloner herunder, som I kan benytte når I skal lave jeres kørselsregnskab. Vores skabelon tager forbehold for alle de lovmæssige elementer som kørselsregnskabet skal bestå af:

- Fuldt navn, CPR-nummer, adresse og bilens registreringsnummer

- Hvad formålet er med erhvervskørslen i den pågældende periode

- Datoen for erhvervskørslen

- Destinationen fra A – B, og eventuelle stop undervejs

- Antallet af kørte kilometer for hver tur, typisk hentet fra en kilometertæller eller GPS

Som arbejdsgiver er det dit ansvar, at kørselsregnskabet er udført korrekt og efter alle gældende regler. Eksempelvis er en potentiel fejlkilde, at antallet af kilometre ikke er opgjort præcist, eller at der kan være uoverensstemmelser med, hvornår man kører erhverv og privat.

Hvordan laver man sin kørselsgodtgørelse?

Kørselsgodtgørelsen er det beløb som udbetales skattefrit til virksomhedens medarbejdere efter faste årlige satser. Kørselsgodtgørelsen dækker udover konkrete benzinudgifter, dækker den også vedligeholdelse, vægtafgift, afskrivning, finansiering og øvrige udgifter til bilen.

Kørselsgodtgørelsen kan både udbetales af danske såvel som udenlandske arbejdsgivere. Er man dansk statsborger gælder de samme regler i Danmark som i udlandet.

Satserne for kørselsgodtgørelsen varierer lidt år efter år – de bestemmes af SKAT. Udregningen består af erhvervskilometerne der ganges med godtgørelsen per kilometer. Godtgørelsen for kørslen afhænger af, om du har holdt dig under 20.000 kilometer på et år eller ej.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.