Lej en controller

Har din virksomhed ikke opgaver nok til en financial controller på fuld tid, kan du leje én af os.

Mange småfejl summer sig nemt op til et stort økonomisk problem

Stemmer de tal ikke, som dit regnskab er baseret på, handler ledelsen i princippet i blinde, når de skal træffe økonomiske beslutninger for virksomhedens fremtid.

tilpasset dit behov

Få bedre styr på økonomien med en controller

Med en ekstern controller fra Zignifikant får du:

Sikkerhed for at alting stemmer

Med en financial controller som følger op på rigtigheden af alle dine regnskabsdata

Beslutninger baseret på et trygt grundlag

Fordi du har sikkerhed for, at regnskabet er baseret på gennemkontrollerede data, der stemmer

Bedre økonomisk overblik hver måned

Fast månedligt møde giver dig det økonomiske overblik, du skal bruge til at vækste forretningen

Få regnskabstal, du kan bygge din virksomhed på

En financial controller tjekker alle de data, som du bygger virksomhedens regnskab på. Og kan hjælpe dig med at opbygge interne kontrolprocedurer, som sikrer, at regnskabstallene svarer til den faktiske virkelighed i forretningen.

Ved du, hvor godt regnskabet stemmer?

Ledelsen i virksomheden er afhængige af, at de kan stole på de tal, de kan trække ud af regnskabet. For uden et retvisende billede at virksomhedens økonomiske situation, er det svært at træffe beslutninger på et sikkert grundlag.

Men selv om bogføringen i dag oftest er digitaliseret og automatiseret så meget, at bogføringen altid er opdateret, nytter det ikke noget, hvis tallene ikke stemmer.

Selv om der måske kun er tale om småfejl hist og her, kan de nemt ende med summe sig op til en større udfordring. Samt forhindre, at der bliver grebet ind over for problematiske udviklinger, før det er for sent.

Få et retvisende finansielt overblik

Men en financial controller i din virksomhed, får du tjekket op på, om de tal regnskabet bygger på, holder vand i praksis.

Samtidig kan controlleren forbedre dine interne kontrolprocesser, udarbejde og følge op på budgetter, og udvikle, gennemgå og sikre rigtigheden af den finansielle rapportering.

Endelig kan controlleren også overvåge cash-flow, likviditet og andre kritiske parametre.

Har du ikke arbejde nok til en fuldtids controller, kan du leje en financial kontroller hos Zignifikant – eller få controlleren med som en del af pakken, hvis du lægger virksomhedens bogføring over til os.

Testimonial

Hvad siger kunderne

Bliv kunde og få ro i maven som disse:

Kom hurtigt i gang

Så let er det at leje en controller hos Zignifikant

Alt, hvad du behøver, er:

Klik på "Start her"-knappen

– og få et uforpligtende tilbud på at leje en financial controller

Controlleren går i gang

– med at kontrollere alt, og skabe nye kontrolprocedurer

Få større klarsyn i ledelsen

– fordi du ved, at du altid har de rigtige tal at beslutte dig på

250
Digitaliseringsprojekter igennem årene

Derfor skal du leje en controller

En controller hjælper ikke bare med at tjekke, at tallene stemmer.

Hvad er en controller?

En financial controller kan både følge op på, at datagrundlaget for regnskabet stemmer og opsætte kontrolprocedurer, som minimerer risikoen for, at regnskabstallene baseres på forkerte data. Blandt controllerens mest almindelige arbejdsopgaver er:

Finansiel rapportering: Controlleren sikrer, at virksomhedens finansielle rapporter er nøjagtige, opdaterede og i overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder og lovgivning

Budgettering og opfølgning: Controlleren deltager i udarbejdelsen af virksomhedens budgetter og følger op på disse for at sikre overholdelse og identificere eventuelle afvigelser.

Finansielle analyser: Controlleren kan også udføre finansielle analyser, som kan afsløre tendenser, muligheder eller potentielle udfordringer i regnskabstallene, som ledelsen bør være opmærksom på.

Interne kontroller: Controlleren kan opstille interne kontrolprocedurer, som sikrer, at virksomheden har solide interne kontrolprocedurer, der minimerer risikoen for fejl eller svindel.

Likviditetsstyring: Controlleren kan også overvåge virksomhedens likviditet og cash flow for at sikre, at der altid er tilstrækkelige midler til rådighed, så behovet for ekstern finansiering minimeres.

Bindeled til revisoren: Controlleren kan også stå for kontakten til virksomhedens revisor, og sikre, at alle nødvendige dokumenter og oplysninger er korrekte og tilgængelige for revisorens arbejde.

Forbedring af processer: Controlleren kan analysere jeres nuværende finansielle og regnskabsmæssige processer, for at sikre de er korrekte, samt komme med forslag til forbedringer.

Validering af regnskabet: Udover at sikre rigtigheden af regnskabstallene kan controlleren også sørge for, at virksomheden overholder alle relevante skatte- og regnskabsmæssige regler og forskrifter.

Hvad er forskellen på en financial controller og en regnskabschef?

Hvor regnskabschefen har ansvaret for den daglige regnskabsføring i virksomheden, kan controlleren bistå denne med at sikre nøjagtigheden af både regnskabstallene og de finansielle rapporter, som ledelsen bruger som grundlag for deres drift af virksomheden.

Altså er controlleren den, som sørger for, at regnskabschefen har de mest korrekte tal til det økonomiske arbejde, der foregår i firmaets bogholderi. Dels gennem fysisk kontrol af baggrunden for tallene, og dels ved at opstille kontrolprocedurer, som kan dobbelttjekke og opdage uoverensstemmelser i datagrundlaget for bogføringen og dermed regnskabstallene.

Det gør det til en god ide at leje en controller, selv om du har en regnskabschef i virksomheden. Samtidig kan controlleren også bistå ledelsen med at sikre, at de kan stole på regnskabet – også selv om firmaet hverken er stort nok til en regnskabschef eller en controller.

Mandlig-kollega-forklarer-til-anden-mandlig-kollega-via-en-tablet
Tre-kollegaer-sidder-ved-et-bord-med-en-tablet-foran-dem
Få en controller som en del af din bogføringspakke

Overvejer du at lægge hele bogføringen over hos Zignifikant, kan du få en financiel controller som en del af din samlede bogføringspakke. 

Så får du gennemgået regnskabstallene og grundlaget for dem med den frekvens, som giver mening for din virksomhed. Og kan få hjælp til løbende at udarbejde budgetter, kontrolprocesser og foretaget finansielle analyser af din virksomheds regnskabstal.

Klik på Start her-knappen nedenfor, og få et uforpligtende tilbud. Både på at leje en controller og på at lægge din bogføring over til os.

Kontakt Zignifikant

Hør mere om, hvad Zignifikant kan gøre for dig