Regnskab - Hvad er op og ned?

En essentiel del af det, at drive virksomhed er, at holde styr på ens udgifter (passiver) og indtægter (aktiver). Dette opstilles typisk i balance eller resultatopgørelse. Resultatopgørelsen viser hvad en virksomhed ejer og skylder i den pågældende regnskabsperiode.

Regnskabet føres normalt fra januar til december. For nogle virksomheder giver det mening at lave regnskab over mere hyppige intervaller. Det kan fx være månedsregnskab, kvartalsregnskab eller halvårsregnskab. Hvis ens virksomhed indtægt er baseret en sæsonmæssig periode, kan det give mening at udføre regnskabet i andre måneder. Uanset hvilke måneder man vælger, så kaldes det et regnskabsår, når det strækkes over 12 måneder.

Hvad indeholder et regnskab?

Som tidligere nævnt, så indeholder et regnskab ofte en resultatopgørelse og en balance. Hvilke værdier og aktiver består virksomheden af - og modsat, hvilke udgifter og gældsposter er der. Det giver et samlet overblik over virksomhedens balance mellem overskud og underskud. Et typisk regnskab indeholder som oftest kontoudtog, regninger, bilag, faktura og regninger. Hvis det er noget der virker uoverskueligt for jeres virksomhed, så anbefaler vi at outsource opgaven til en bogholder eller revisor. Så er man sikker på, at det bliver lavet rigtigt.

Hvem har pligt til at føre regnskab?

Alle registrerede virksomheder har i Danmark pligt til, at indberette et gyldigt regnskab. Det gælder på den måde både for store og små virksomheder.

Alt efter virksomhedens størrelse, er der forskellige krav til, hvad du har pligt til at kortlægge i regnskabet. Dog har alle registrerede virksomheder pligt til at føre korrekte regnskaber. Hvis du er en enkeltmandsvirksomhed, så skal du kun lave en udvidet selvangivelse. Såfremt der er tale om et selskab, så skal der også føres regnskab. Uanset om det er et anpartsselskab eller aktieselskab.

Dette skyldes en virksomheds skattemæssige forpligtelser i forhold til den danske stat. Det er en vurderingssag hvorvidt I i virksomheden selv skal udføre regnskabet eller derimod få en bogholder eller revisor til det. Dog vil vi gøre opmærksom på, at det er lovpligtigt at beholde bilag fem år tilbage.
Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.