Automatisk bogføring, hvorfor?

Udgivet: 2017-03-02

Kommer automatiserede softwarerobotter til at overtage til bogholders arbejde? - Vi har kigget i krystalkuglen, og kommer med spådomme om bogholders rolle i fremtidens regnskabsvirksomhed.

Når Bogholderi og regnskab automatiseres - hvad skal din bogholder så egentlig lave fremover?

Det spørgsmål tror jeg ikke mindst, at mange bogholdere og regnskabsassistenter i virksomheder i Danmark så småt begynder at stille sig selv i disse år.

Hos os i Zignifikant snakker vi også meget om dette i hverdagen - vi er dog på ingen måde bekymrede, faktisk tværtimod. Vi os blot over, at kunne levere endnu mere værdi og håndtere endnu flere spændende opgaver for vores kunder.

Den klassiske bogholderstilling kommer gradvist til at forsvinde i fremtiden. I stedet vil der vil opstå nye behov og muligheder for os bogholdere og økonomimedarbejdere. Vi mener at der kommer til at opstå disse tre typer af stillinger for bogholdere i fremtiden:

  • "Den teknisk kyndige" - bogholderi system- og procesoperatøren, som overvåger driften af bogholderisystemerne og sikrer, at de automatiske processer ikke går i stå.
  • "Den regnskabsfagligt stærke med falkeblikket" - der vil fortsat være behov for regnskabschefer og controllere, som kan følge op på, om systemerne behandler data korrekt rent regnskabsteknisk og økonomistyringsmæssigt. Herunder besidde evnen til at udvise rettidig omhu i forhold til, at rette fejl i regnskab og i systemernes opsætning. Kunstig intelligens (AI) vil være meget selvkørende men næppe en komplet erstatning.
  • "Den servicemindede problemknuser" - den bogholderikyndige servicemedarbejder, som kan yde hurtig hjælp og service til kunder, leverandører og ledelsen. Eksempelvis når der opstår behov for håndtering af diverse små uforudsete administrative opgaver i hverdagen.

Vi skal selvfølgelig indstille os på, at den enkelte bogholder kan producere markant mere, så vi vil uomtvisteligt se bogholderstilliger forsvinde.

De interne bogholdere i mindre og mellemstore virksomheder må indstille sig på, at det kan blive svært for den interne regnskabsafdeling, at være konkurrencedygtig i sammenligning med eksterne leverandører af totalløsninger indenfor automatisk bogholderi.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.