Bogføring - hvad dækker det over?

I denne artikel vil vi gennemgå de vigtigste begreber og processer inden for bogføring.

Hvad betyder bogføring?

Begrebet ‘bogføring’ har sin oprindelse til tiden før IT. Som begrebet antyder, så nedskrev man regelmæssigt en virksomheds økonomiske aktiviteter i en såkaldt  hovedbog. Så kunne man få et overblik sin virksomheds balance og resultatopgørelse. I dag foregår denne proces hovedsageligt digitalt, og hos Zignifikant, endda også automatisk med vores bogholderrobotter.

Hvad er bogføring?

Hvis du har en virksomhed, så skal du registrere alle dine indtægter og udgifter. Det er både funktionelt, men faktisk også lovpligtigt, da virksomheder er forpligtet til, at kunne fremvise skattetekniske forhold, jævnfør bogføringsloven. Bogføringen skal nedfældes kronologisk og systematisk og viser blandt andet, hvor meget du tjener og skylder samt hvad din virksomhed er værd.

Virksomheder af en vis størrelse, har typisk sin egen regnskabsafdeling. Mindre virksomheder udliciterer ofte denne opgave til fagfolk udefra. Vi er sådanne fagfolk, som benytter software og skærmrobotter til automatisere bogføringen. Det er smart og tidsbesparende, sammenlignet med manuel indtastning og håndtering. Vi har et omfattende arsenal af software og tilpassede skærmrobotter, der gør, at vi kan finde frem til  skræddersyede og individuelle bogføringsløsninger til vores kunder.

For at sikre, at der er balance i regnskabet, bogfører man både debet og kredit (omkostninger og indtægter), dette kaldes dobbelt bogholderi. I en sund økonomi er der som minimum ligevægt mellem debet og kredit.

Hvorfor skal du bogføre?

Udover de lovmæssige forpligtigelser, gør en god og systematisk bogføring også tilværelsen nemmere for jeres virksomhed. Særligt hvis den er automatisk forankret, som er fremgangsmåden som vi hos Zignifikant, er fortalere for. I henhold til bogføringensloven har SKAT og andre myndigheder ret til, at se jeres bilag igennem. Derudover har myndighederne adgang til, at overvåge virksomhedens samlede aktiviteter, eksempelvis inventar og varelager mm. Det kan blive både omkostningsfuldt og besværligt, hvis der ikke er ordentlig dokumentation i en virksomheds bogføring. Eksempelvis har vi før set, at en bank har afvist at låne en virksomhed penge, fordi virksomheden havde rod i regnskabet.

Hvad indeholder et årsregnskab?

Årsregnskabet er en virksomheds samlede resultatopgørelse og balance fordelt over et helt år. Uanset størrelsen på jeres virksomhed, skal I lave årsregnskab. Resultatopgørelsen er summen af indtægter og udgifter fordelt over et helt år, som bliver nedskrevet i jeres regnskab.

Balancen er udligningen af virksomhedens aktiver og passiver, og når disse er modregnet hinanden står man tilbage med virksomhedens værdi. Det er dét der også kaldes egenkapital og hvis virksomheden har gældsposter, så bliver det angivet som fremmedkapital. For at sikre en synergi mellem aktiviteter og passiver, benyttes dobbelt bogholderi.

Hvor opbevares bilag ved bogføring?

Et centralt fokusområde i bogføringen er behandlingen af fakturaer. En faktura er en detaljeret opgørelse som medfølger en regning for en vare eller serviceydelse. Fakturaer benyttes ofte som dokumentation for transaktioner og bilag. I en velfungerende virksomhed, er der styr på fakturaerne, som i dag mest bliver registreret og opbevaret digitalt. Som virksomhed er man forpligtet til, at opbevare bilagene fra fem år tilbage.
Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.