Lej en CFO

Lej en regnskabschef hos Zignifikant, og få det samme klarsyn over virksomhedens økonomi som de største firmaer i din branche. Eller mens du leder efter den næste CFO til din virksomhed.

Overser du nålen i høstakken i firmaets regnskabstal?

Så overser du måske også grunden til, at forretningen
ikke udvikler sig, som du forventede det.

sikkerheden stiger

Styrk det økonomiske overblik ved at leje en regnskabschef

Hos Zignifikant kan du leje en CFO, som kan:

Udlægge regnskabstallene

– så det bliver nemmere for ledelsen at se både muligheder og udfordringer

Finde årsagerne

– til, at forretningen måske ikke går præcist, som du havde forventet det

Lægge en sikker kurs

– for både virksomhedens økonomi og dens fremtidige drift og udvikling

Den sikreste vej frem bygger på en grundig indsigt i virksomheden økonomi

Ikke alle virksomhedsledere kommer med en videregående uddannelse i økonomi i bagagen. Eller har tiden til at dykke ned i regnskabstallene, for at få den fulde indsigt i økonomien.

Regnskabstallene skaber et detaljeret landkort over firmaets økonomi

Lige som et landkort indeholder et væld af informationer om det landskab, du bevæger dig i, giver virksomhedens regnskabstal en masse vigtige detaljer om firmaets øjeblikkelige økonomiske situation.

Derfor er regnskabstallene og den daglige bogføring ikke bare en status over, hvordan det er gået frem til i dag.

Det er giver også en god indikation af, hvilke veje virksomheden har at vælge mellem, derfra hvor du står i dag. Og hvilken, der er den mest sikre at tage.

Men det kræver stor erfaring og en grundig indsigt i både markedet, regnskabstallene og hvilken betydning de har for virksomhedens fremtid.

En CFO fremhæver de seværdigheder på kortet, der er værd at lægge mærke til

Den indsigt har en CFO – også kaldet en regnskabs- eller økonomichef. Men desværre er det oftest kun de allerstørste virksomheder i branchen, som har råd til at have en sådan på fuld tid.

Derfor tilbyder vi, at du kan leje en regnskabschef til din virksomhed. Enten som en selvstændig ydelse eller som en del af den pakke, vi sammensætter, når vi overtager bogføringen i din forretning. Eller midlertidigt, f.eks. i forbindelse med et opkøb, en fusion eller nye investorer.

Så kan du få det samme økonomiske klarsyn, som de største i branchen. Og fundet og fjernet de tuer, der spænder ben for væksten. Samt lagt en sikker og målrettet økonomisk strategi for virksomhedens videre færd.

Testimonial

Hvad siger kunderne

Bliv kunde og få ro i maven som disse:

Kom hurtigt i gang

Så let er det at leje en økonomichef hos Zignifikant

Alt, hvad der er nødvendigt, er:

Klik på "Start her"-knappen

– og få et uforpligtende tilbud på at leje en CFO hos Zignifikant

CFO’en tjekker regnskabet

– og klarlægger faldgruber, risici og muligheder

Virksomheden vokser

– fordi økonomien får et bedre grundlag at udvikle sig på

250
Digitaliseringsprojekter igennem årene

En regnskabschef kan hjælpe din virksomhed på mange måder

En regnskabschef kan både sikre den fortsatte økonomiske vækst i din virksomhed.
Og sættes ind på de steder, hvor du har en udfordring, eller har behov for en nye strategi.

Hvad er en CFO (regnskabschef)?

En CFO (Chief Financial Officer) – eller på godt dansk regnskabschef eller økonomichef – har det overordnede ansvar for virksomhedens finansielle dispositioner, og leder virksomhedens bogholderi og administration i hverdagen. Blandt CFO’ens mange forskellige opgaver, skal især fremhæves:

Finansiel planlægning og analyse: CFO’en analyserer virksomhedens aktuelle situation, lægger og følger op på budgettet og formulerer virksomhedens fremtidige økonomiske beslutninger.

Finansiel rapportering: Regnskabschefen sikrer, at nøjagtige finansielle rapporter bliver levereret og præsenteret for bestyrelsen, ledelsen, interessenter og relevante myndigheder.

Kapitalforvaltning: CFO’en varetager også virksomhedens kapitalstruktur, så den hele tiden består af den mest optimale blanding af gæld, egenkapital og intern finansiering.
Likviditetsoverblik: I forlængelse af overstående holder økonomichefen øje med virksomhedens likviditet, så der altid er penge nok til den daglige drift, kreditorer, skatter og afgifter.

Økonomisk strategiudvikling: CFO’en spiller ofte en nøglerolle i virksomhedens strategiske planlægning og leder nye vækstmuligheder eller omkostningsbesparende initiativer.

Risikostyring: Regnskabschefen evaluerer og styrer løbende de finansielle og operationelle risici, som virksomheden står over for i øjeblikket. Samt minimerer fremtidige risici bedst muligt.

Skatteplanlægning og -afregning: CFO’en sikrer, virksomheden betaler korrekt skat til tiden, og søger at minimere fremtidige skatteforpligtelser gennem effektiv skatteplanlægning.

Investorrelationer: Økonomichefen spiller også tit en central rolle i virksomhedens relationer til aktionærer, analytikere og andre interessenter som f.eks. banker og finansieringsselskaber.

Tilsyn med økonomisystemerne: CFO’en har også det overordnede ansvar for, at virksomheden har de nødvendige systemer, kontroller og standarder på plads for at sikre en effektiv finansiel drift, rettidig rapportering og retvisende overblik over den økonomiske situation.

Ledelse af økonomiafdelingen: En regnskabschef kan også fungere som leder af virksomhedens økonomiafdeling, og kan også lede områder som it eller HR alt efter virksomhedens struktur.

Erfaren hjælp ved fusioner, opkøb og investeringer: CFO’en spiller også en central rolle i beslutninger om potentielle fusioner, opkøb, frasalg eller valg af nye investorer med videre.

Lej en regnskabschef til præcis dine udfordringer

Som det fremgår af ovenstående, kan en regnskabschef eller CFO hjælpe en virksomhed på mange forskellige punkter inden for drift, økonomi, regnskabsaflæggelse og skattebetaling.

Så har din virksomhed udfordringer på nogle af disse punkter, kan det være en god ide at leje en CFO hos Zignifikant. Enten på fast abonnement, for en kortere periode, på projektbasis, eller som en del af en pakkeløsning, hvor vi også overtager bogføringen fuldstændigt i din virksomhed.

Det sidste giver dig den fordel, at regnskabschefen nemt kan følge med i den økonomiske udvikling i hverdagen og gribe ind, før eventuelle fejl eller andre udfordringer udvikler sig til en økonomisk hovedpine.

Så klik på knappen herunder, og få et uforpligtende tilbud på at leje en CFO hos Zignifikant – eller lade os tage helt over på din bogføring.

Kontakt Zignifikant

Hør mere om, hvad Zignifikant kan gøre for dig